Błąd
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Witamy na stronie internetowej P.W. BJK

Przedsi?biorstwo Wielobran?owe BJK to doskona?e domowe instalacje elektryczne i systemy alarmowe, a tak?e fachowcy w pe?ni godni zaufania. Nasze us?ugi ?wiadczymy na terenie ca?ego ?l?ska.

Przygotowuj?c dla Pa?stwa domowe instalacje elektryczne lub dokonuj?c przegl?du instalacji gazowej oferujemy wy??cznie najlepsze i ekonomiczne rozwi?zania. Dostosujemy si? do wszelkich potrzeb klienta. Precyzyjnie okre?limy jego oczekiwania, zaproponujemy w?a?ciwe rozwi?zanie oraz zapewnimy terminowo?? wykonania domowej instalacji elektrycznej, staranny przegl?d instalacji gazowej i inne us?ugi.

Proponujemy rwnie? najwy?szej jako?ci systemy alarmowe Satel. Gwarantujemy jednocze?nie profesjonalny monta? oraz w pe?ni dogodne terminy realizacji. Urz?dzenia firmy Satel sprawdz? si? doskonale zarwno w prywatnych mieszkaniach i domach, jak i du?ych obiektach przemys?owych czy handlowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!