Błąd
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
Systemy alarmowe - Satel, Roger, Commax, Jablotron

Systemy alarmowe to urz?dzenia, ktre uniemo?liwi? przedostanie si? do dowolnego obiektu osb nieupowa?nionych.

Z czego si? one sk?adaj?? Przyk?adowo systemy alarmowe Satel zawieraj? r?norodne czujki - ruchu, otwarcia okien i drzwi, st?uczenia szk?a, wstrz?sowe, a tak?e zewn?trzne bariery podczerwieni czy dodatkowo przyciski napadowe.

Mo?na je w bardzo ?atwy sposb obs?ugiwa?. Systemy alarmowe Satel sterowane s? bowiem przy pomocy pilota, breloczka czy karty magnetycznej, ktre bezproblemowo i ca?kowicie automatycznie je uzbroj? i rozbroj?.

Sam sygna? alarmowy jest przekazywany drog? optyczn? i akustyczn? w r?ny sposb. Za pomoc? telefonu, radia lub nadajnika GSM.

Montujemy markowe systemy alarmowe:

- Satel

- Roger

- Jablotron

- Aritech

- Commax