Błąd
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
Przegl?d instalacji gazowej

Obowi?zek przeprowadzenia okresowego przegl?du instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nak?ada na lokatorw/ w?a?cicieli nieruchomo?ci Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62.

Wykonywany przez nas przegl?d instalacji gazowej obejmuje:

- cz??ci instalacji na poziomie piwnic

- pionw i poziomw gazowych

- dost?pu do zaworw i kurkw

- przej?? przewodw przez zewn?trzne ?ciany budynkw

- szczelno?ci po??cze? gwintowanych i kurkw

- st??enia gazu we wn?kach na gazomierze

- szczelno?ci po??cze? i stanu gazomierza

- stanu aparatw gazowych w lokalach, prawid?owo?ci ich dzia?ania i przebiegu procesu spalania

- stanu elastycznych po??cze?

Przegl?d instalacji gazowej ka?dorazowo zako?czny jest sporz?dzeniem protoko?u, ktry zawiera:

- dat? przeprowadzenia przegl?du

- zakres przegl?du

- ustalenia z przegl?du i przeprowadzonych pomiarw

- uwagi i zalecenia pokontrolne

- ustalenia dotycz?ce dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji