Przegląd instalacji gazowej

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku nakłada na lokatorów/ właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62.

Wykonywany przez nas przegląd instalacji gazowej obejmuje:

- części instalacji na poziomie piwnic

- pionów i poziomów gazowych

- dostępu do zaworów i kurków

- przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków

- szczelności połączeń gwintowanych i kurków

- stężenia gazu we wnękach na gazomierze

- szczelności połączeń i stanu gazomierza

- stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania

- stanu elastycznych połączeń

 

Przegląd instalacji gazowej każdorazowo zakończny jest sporządzeniem protokołu, który zawiera:

- datę przeprowadzenia przeglądu

- zakres przeglądu

- ustalenia z przeglądu i przeprowadzonych pomiarów

- uwagi i zalecenia pokontrolne

- ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji